Inställd träning vid Piteå Sjukhus

OBS!! Detta har kommit från Piteå Sjukhus
Ingen träning vid bassängen eller gymnastiksal från 16 mars… Se mer nedan

Sprid gärna vidare

Uppehåll för träning i rehabenhetens lokaler på Piteå sjukhus gäller för patientföreningarna.

Förkylningar, magsjuka, influensa och vinterkräksjuka är vanliga smittor under vinterhalvåret i Norrbotten

Besöksförbud på alla vårdavdelningar och hälsocentralernas obs-platser infördes 3 mars 2020.

För att minimera risken för smittspridning införs från och med 16 mars även uppehåll för patientföreningarnas nyttjande av lokalerna på Rehabenheten Piteå sjukhus. Det gäller både bassäng och gymnastiksal. Uppehållet gäller tills vidare. Information kommer att skickas ut när vi kan öppna upp som vanligt igen.

Det är en försiktighetsåtgärd i förebyggande syfte, som vi nu vidtar för att skydda våra patienter. Vi kommer att fortsätta med rehabilitering för patienter, barnhabiliteringen, verksamhet med patienter från hälsocentraler, hjärtgrupper och Öppenvårdsrehab har verksamhet som tidigare, ingen förändring gäller för dessa grupper.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Vi påminner samtidigt om våra riktlinjer för Covid- 19. Har man varit i områden eller länder där smittspridning förekommer under de senaste 14 dagarna, och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont? Om ja, ska man inte bege sig till en vårdmottagning. På 1177.se finns aktuell information om hur man kontaktar vården.